Fietsen - varen -lunchen

12 March, 2018 09:49

Fietsen, Nederlanders worden bij wijze van spreken, en soms echt, op de fiets geboren. Dat de fiets zo gewoon is geworden is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Begin 20e eeuw was fietsen iets voor waaghalzen en/of sportievelingen die je vooral kon vinden in licht excentrieke hogere sociale milieus.

Die richten ter promotie van hun sportieve liefhebberij de ANWB op, de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. In het buitenland, met name in Engeland, bestonden dergelijke verenigingen ook. Daarna is de fiets vooral een transportmiddel geworden en na de 2ewereldoorlog in de tijden van de wederopbouw een arme luis vervoervoermiddel voor wie zich geen auto kon permitteren. De ABNWB ‘evolueerde’ mee tot een belangenorganisatie voor automobilisten.  De fiets als fitness voorziening is dus niet iets van de laatste decennia waarin we steeds meer oog krijgen voor onze ongezonde levensstijl van veel zitten en te weinig bewegen.

Varen doe je in een waterrijk Nederland al gauw als is het maar op de pont. Voor dat we massaal ook voor ons plezier gingen varen, onder leiding van dezelfde ANWB, was varen gewoon de belangrijkste vorm van transport. De Hollandse trekschuit was het eerste Europese vervoermiddel met een dienstregeling. Beide transport vormen zijn voor ons heel gewoon maar we gebruiken ze , behalve op de pont, afzonderlijk van elkaar.

Lunchen, de middagmaaltijd voor boeren vissers en transporteurs want die zijn vroeg uit de veren en ‘lusten wel wat’ tussen de middag. Die eten een warme maaltijd en gaan ‘s avonds na een lichte maaltijd met de kippen op stok. In de bourgondische streken beneden onze grote rivieren wordt ook uitgebreid en warm geluncht  maar dat dient vooral het hedonistisch doel. De internationale beeldscherm mens luncht licht en als het even kan gezond met een salade.  Ze willen graag fit en gezond blijven ondanks het vele zitten achter een schermp. Om vooral die beeldscherm-mens  te dienen hebben we samen met Yellow-Bike een fiets –vaar - lunchtochtje in elkaar gezet. Daarin komen bovenstaand verhaal en gezonde in- en ontspanning samen.