“Anders & Beter” is van begin af aan het ABE motto.....

Stoere boten
goed eten en drinken
schadow

Met als  consequentie, vaak opnieuw beginnen want  ‘anders’ is niet direct beter.


Begin jaren 90 werkte ik ( Bart Buwalda) als rondvaartboot schipper en dacht, “dit kan "anders & beter”. Mijn eigen varende woonboot  de Hoop op Behoud bleek ook over de grachten te kunnen varen en dat was het begin van ABE, toen nog onder de naam Buro Buitengewoon.

De Hoop op Behoud, vormde v.a. 1993  een eigenzinnig alternatief voor een rondvaartboot;Een varende woonboot voor 50 passagiers.

In 2000 kwam ‘de tijd zal het leeren in de vaart’.

Een hybride boot  volgens het zelfde concept als de Hoop op Behoud, een open boot die ook weer helemaal dicht kan.

In 2007 volgde de het 3e scheepje  Johanna.


Barbecueën en goed eten op een boot.

De Hoop op Behoud en later ook ‘de tijd zal het leeren’ en de Johanna  zijn voorzien van een BBQ grill en een keuken.

Abe heeft het enige vlootje in Amsterdam waarop het hele jaar door gebarbecued en gekookt kan worden. Maar dat ging niet vanzelf; Vooral met slecht weer barbecuen zonder dat iedereen 'gerookt' werd vormde een probleem. Inmiddels hoeven we niet meer alle drogisterijen af om voldoende "luchtjes" in te slaan om onze gasten te ontdoen van een rooklucht. We hebben een afzuiginstallatie aan boord die z'n werk goed doet.

Abe ‘zo proef je Amsterdam het best’.

 

Goed eten op een boot.

 De catering op de rondvaartvloot had een twijfelachtige reputatie, Abe pakte het “anders en beter” aan.

Behalve door kook- en grill faciliteiten aan boord van  haar vlootje te realiseren ging Abe in zee met koks die ook aan boord durfden te koken met beperkte en soms primitieve middelen.


 


Maar wat heb je aan ABE?


Abe kan als informele onderbreking of afsluiting van een training-,hei-dag of evenement een met eten en drinken opgetuigd boottochtje voor je verzorgen.


de formaliteiten

Als je akkoord gaat met een offerte van ABE, dan ga je tevens akkoord met onze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op al onze producten en diensten.

BTW-nummer: NL809581814B01

KvK nummer: 34145653

Betalingen aan Amsterdam Boat Events kunnen geschieden naar:

NL39 INGB 0003 9541 05
(BIC: INGBNL2A)

of

NL23 ABNA 0438 4916 53
(BIC: ABNANL2A)

Neem voor betalingen met creditcard (tegen 2,95% third party handling fee) contact met ons op.
Op deze site is vrijwel uitsluitend eigen fotomateriaal gebruikt, of materiaal waarvan we de rechten hebben gekregen. Waar we in een enkel geval een andere foto hebben gebruikt, hebben we met de eigenaar contact gezocht. Als je rechthebbend bent van materiaal dat op deze site is gebruikt, neem dan ajb contact met ons op.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

EXTERN PRIVACY STATEMENT

 

Inleiding

 

Dit is de privacyverklaring van Amsterdam Boat Events. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan privacy en in deze verklaring geven daarom uitleg over de wijze waarop wij binnen onze organisatie omgaan met persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

 

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat deze door u of een derde actief aan ons worden verstrekt. Vervolgens worden deze gegevens door ons, conform de daarvoor geldende regelgeving en ons privacy statement, verwerkt. Dit alles met als doel u nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: 

= Voor- en achternaam

= Adresgegevens

= Telefoonnummer

= E-mailadres

= Gegevens over uw activiteiten op onze website

= Lijst met contactgegevens via een app

= Bankrekeningnummer

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming, en/of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of voor het nakomen van een wettelijke verplichting, en/of ter bescherming van vitale belangen en/of voor het vervullen van een taak van algemeen belang, en/of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. 

 

Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens enkel en alleen voor zover de wet ons dit toestaat.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere:

= Voor onze administratie

= Om u te informeren over onze goederen en diensten

= Om u te informeren over onze acties, evenementen, etc.

= Om te reageren op uw vragen, opmerkingen, klachten, etc.

= Om onze goederen en diensten aan u te kunnen leveren

 

Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens, bent u niet verplicht deze aan ons te verstrekken. Echter, indien u de gevraagde gegevens niet (volledig) verstrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelstellingen. Zodra het doel is bereikt, streven wij er naar om uw gegevens binnen 3 maanden uit onze administratie te verwijderen.  

 

Uw persoonsgegevens worden door ons niet alleen intern gebruikt, maar indien nodig voor het bereiken van voornoemde doelstellingen ook gedeeld met onze leveranciers en partners met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben gesloten. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet buiten voornoemde doelstellingen om met derden delen. Wij hebben niet het recht uw persoonsgegevens door te verkopen aan derden. 

 

Uw persoonsgegevens worden door ons binnen de EU opgeslagen en zullen niet door ons met bedrijven/instellingen buiten de WEU worden gedeeld. 

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.  

 

Beveiliging

 

Wij dragen in overeenstemming met de stand van de techniek zorg voor passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat doen wij onder andere door: Niet meer gegevens van u te verzamelen dan dat wij daadwerkelijk nodig hebben voor het bereiken van onze doelstellingen. Intern de toegang tot uw gegevens te beperken tot diegene die echt toegang tot uw gegevens dienen te hebben. Extern te zorgen voor een goede fysieke en digitale beveiliging van uw gegevens.

 

Externe websites

 

Daar waar wij verwijzen naar andere websites, wijzen wij u er op dat zij mogelijk andere regels hanteren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient per website zelf hun privacybeleid te controleren, wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Cookies

 

Wij gebruiken cookies op onze website (= een klein bestandje dat wordt meegestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden). Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie statement.

 

 

Uw rechten

 

Indien gewenst kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien (of een afschrift hiervan te ontvangen), te rectificeren, aan te vullen, en/of geheel/gedeeltelijk te wissen, of aan een derde over te dragen (dataportabiliteit). Ook kunt u ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken of te stoppen. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming bij ons intrekken. Behoudens bijzondere omstandigheden, zijn hieraan geen kosten verbonden. U kunt voor al uw  verzoeken contact opnemen met onze privacy-coördinator, die uw verzoek in behandeling zal nemen, zal beoordelen en u zal informeren over zijn beslissing. 

 

Vragen, opmerkingen en klachten

 

Ook indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over deze verklaring, ons privacybeleid of voornoemde verzoeken, kunt u contact opnemen met onze privacy-coördinator. Mocht u ontevreden zijn over onze klachtafhandeling, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact privacy coördinator

Amsterdam Boat Events B.V.

t.a.v. de Privacy Coördinator

Prinseneiland 4L

1013 LR Amsterdam

020-4194141

administratie@amsterdamboatevents.nl

 

Zodra wij een bericht van u hebben ontvangen, zullen wij dit zo spoedig als mogelijk aan u bevestigen. Wij streven er vervolgens naar om uiterlijk binnen één maand inhoudelijk te reageren. In bijzondere situaties kan dit oplopen naar 3 maanden.

 

Deze versie is van 20 juli 2018. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid en/of deze privacy statement eenzijdig te wijzigen. Check daarom regelmatig onze website voor eventuele aanpassingen. 

 

 

Amsterdam Boat Events

Prinseneiland 4L
1013 LR Amsterdam
Plan hier uw route

Opstapplekken

Westerdokskade t/o Rest. WOLF Atelier (0 min)
Muziekgebouw aan 't IJ (15 min)
Anne Frank Huis (15 min)
Bekijk alle opstapplekken op de kaart ...

Offerte aanvragen

Datum:
Personen: *
Begin: *
Eind: *
Naam (en bedrijf): *
E-mailadres: *
Telefoonnummer:
020 - 419 41 41 Menu